Licznik odwiedzin:
31681
Licznik wyświelteń podstrony:
0

Wersja wpisu Obowiązujące prowizje na rok 2006 i 2007 w ORFPK Sp. z o.o. z dnia czw., 01 styczeń 2010

Okres poręczenia

Wysokość prowizji

w stosunku do wartości poręczenia

Okres nie przekraczający 6 miesięcy

0,8%

Okres przekraczający 6 miesięcy, ale nie przekraczający 1 roku

1,0%

Okres przekraczający 1 rok, ale nie przekraczający 18 miesięcy

1,2%

Okres przekraczający 18 miesięcy, ale nie przekraczający 2 lat

1,4%

Okres przekraczający 2 lata, ale nie przekraczający 4 lat

1,8%

Okres przekraczający 4 lata

2,0 %

Dla kredytów odnawianych prowizja przy poręczeniu odnawianym na kolejne okresy może zostać obniżona do 80 % stawki tabeli podstawowej.

BIP

Projekt i realizacja:

e-direct