Licznik odwiedzin:
31681
Licznik wyświelteń podstrony:
0

Wersja wpisu Konkurs dla pracowników banku z dnia wt., 09 wrzesień 2011

załącznik nr 1 do Uchwały   
Zarządu Nr  63/2006 Opolskiego Regionalnego
Funduszu Poręczeń Kredytowych

Spółki z ograniczoną działalnością

z dnia 06  grudnia 2006 r

 
 REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI WSPÓŁPRACUJÄ„CYCH Z ORFPK.Preambuła

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (Fundusz) organizuje konkurs w celu zaktywizowania działalności poręczycielskiej, zwiększenia popularności poręczenia jako regionalnego  instrumentu korzystnego zabezpieczenia zwrotności kredytów dla firm sektora MSP oraz wyróżnienia pracowników instytucji współpracujących z Funduszem szczególnie zaangażowanych w realizację wsparcia działalności  firm sektora MSP kredytem bankowym zabezpieczonym poręczeniem Funduszu. Konkurs ma na celu stworzenie przyjaznego, przedsiębiorcy sektora MSP, systemu finansowania zewnętrznego kredytem bankowym wraz z poręczeniem Funduszu.

 
Zasady konkursu
 1. W ramach konkursu oceniana będzie ilość oraz wartość poręczeń wystawionych przez Fundusz w okresie trwania konkursu a skierowanych przez pracownika instytucji finansowej.

 2. Każdy z uczestniczących pracowników instytucji finansowej w okresie trwania konkursu zbiera punkty wg następujących kryteriów w miesiącu grudzień 2006 r.:

  a) za każde udzielone poręczenie - 6 pkt,

  b) za każde pełne 10.000,- zł udzielonego poręczenia - 2 pkt.  w miesiącach styczeń, luty, marzec i kwiecień  2007 r.:

  a) za każde udzielone poręczenie - 3 pkt,

  b) za każde pełne 10.000,- zł udzielonego poręczenia - 1 pkt.

 3. Suma punktów uzyskanych przez pracownika będzie stanowiła o jego pozycji na liście rankingowej w konkursie.

 4. Konkursu trwa od dnia 07.12.2006 r. do dnia 03.04.2007 r.

 5. Uczestnik konkursu kieruje do Funduszu wniosek o poręczenie wraz z dokumentacją towarzyszącą załącza kartę uczestnika. Karta zostanie wysłana na adres wskazany przez instytucję finansującą zatrudniającą pracownika. 

 6. Ustala się pulę nagród w konkursie w wysokości 3.000,- zł. brutto.

 7. Dla trzech najwyżej sklasyfikowanych pracowników instytucji finansowej, z zastrzeżeniem  postanowień pkt 8 i 9  ustala się następujące nagrody:

  a) pierwsza nagroda - 1.500,- zł brutto,

  b) druga nagroda  -  900,- zł brutto,

  c) trzecia nagroda -   600,- zł brutto.


 8. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch pracowników, trzeciej nagrody nie przydziela się a pulę nagród dzieli się równo na dwie osoby. W tym wypadku nie przydziela się nagród określonych w pkt 9.

 9. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż dwie osoby, ogólną pulę nagród określoną w pkt 7 dzieli się równo na wszystkich zwycięzców. W tym wypadku nie przydziela się nagród określonych w pkt 7 i 8.

 10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia  06.04.2007 r.

 11. Lista rankingowa będzie publikowana raz w miesiącu poprzez przesłanie  w wersji elektronicznej na adres wskazany przez daną instytucję finansową do dnia 10 następnego miesiąca którego zestawienie dotyczy. Lista będzie zawierać dane pracownika (nazwisko i imię), dane jednostki organizacyjnej instytucji finansowej oraz ilość punktów zdobytych w określonych w pkt 11.

 12. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone osobiście przez przedstawicieli Funduszu - organizatora konkursu lub zostaną wypłacone na konto zwycięzców po potrąceniu należnych opłat i podatków w tym podatku dochodowego.  O formie przekazania nagród decyduje organizator konkursu.

 13. Organizator konkursu zastrzega sobie dokonanie zmian w niniejszym Regulaminie lub zawieszenie konkursu.

 14. Działania określone w pkt. 13 mogą być zastosowane jedynie z powodu ważnych przyczyn niezależnych od Funduszu.

BIP

Projekt i realizacja:

e-direct