Licznik odwiedzin:
31681
Licznik wyświelteń podstrony:
2465

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. rozpocząła działalność 3 lipca 2001 r.

Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa opolskiego poprzez ułatwienie im dostępu do kapitału oferowanego przez banki i inne instytucje finansowe.

Fundusz prowadzi wyłącznie działalność poręczycielską. Poręczenia udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą we wszystkich sektorach gospodarki na terenie województwa opolskiego. Fundusz poręcza zarówno kredyty obrotowe jak i inwestycyjne, w tym kredyty przeznaczane na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych.

Działalność poręczeniowa ORFPK Sp. z o.o. prowadzona jest z wykorzystaniem kapitałów własnych oraz środków pochodzących z funduszy unijnych. Współpracujemy z bankami, funduszami pożyczkowymi oraz firmami leasingowymi.

BIP

Projekt i realizacja:

e-direct